Välkommen till Rigobertos site!
Den här sidan är tillägnad dig som går på mina kurser!
Här kommer jag att lägga AV-material så att du kan lära dig lättare att dansa!
Enjoy!